De caravanverzekering is opgebouwd uit de volgende dekkingen:

 • Aansprakelijkheid (basisdekking)
 • Brand/diefstal/natuur (basisdekking)
 • Beschadiging/aanrijding
 • Hagel
 • Particuliere Verhuur
 • Inboedel
 • Accessoires
 • Luifel/voortent
 • Hulpverlening
 • Vervangend Vervoermiddel

Aansprakelijkheid en Brand/Diefstal/Natuur zijn standaard meeverzekerd.

De overige dekkingen zijn tegen betaling van premie mee te verzekeren.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid is een basisdekking en daarom standaard verzekerd.

De dekking is alleen van kracht wanneer het verzekerd object “veilig buiten het verkeer” tot stilstand is gekomen. Zolang het object gekoppeld is aan een motorrijtuig, is de WAM van toepassing. Als er ook dekking bestaat voor de gedekte gebeurtenis op de AVP van verzekerde, gaat de AVP altijd voor.

Verzekerd is:

 • aansprakelijkheid tot € 500.000,- per gebeurtenis;
 • waarborgsom meeverzekerd tot € 50.000,-.

Brand/Diefstal/Natuur
Brand/diefstal/natuur is een basisdekking en daarom standaard verzekerd.

Verzekerd is:

 • Plotselinge en onvoorziene beschadiging van het object door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek
 • Diefstal, verduistering en vermissing van het object, joyriding en braakschade
 • Beschadiging van het object door natuurgeweld (overstroming, vloedgolf, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, aardbeving, storm en blikseminslag)
 • Schade aan de caravan die is ontstaan in de tijd dat deze was gestolen
 • Kosten die gemaakt worden om een dreigende schade te voorkomen of te verminderen. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt
 • Diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd

Eigen risico
Op het polisblad staat het eigen risico. Er kan gekozen worden uit € 150,= per gebeurtenis (standaard) of € 0,= (afkoop eigen risico tegen een premietoeslag).

Het eigen risico wordt verminderd met € 150,= wanneer de klant de schade laat repareren door een Omnia Caravanherstelbedrijf.

Groene kaart
Er worden voor objecten geen groene kaarten afgegeven.

Als er (voor bepaalde landen) een groene kaart specifiek voor de caravan wordt gevraagd dan de klant verwijzen naar de autoverzekeraar (van het trekkend voertuig). Die geeft dan een groene kaart voor de caravan af en vermeldt daarop het kenteken van de caravan.

Consumenteninformatie
“In Polen moet een caravan een aparte groene kaart hebben. Die is ook aanbevolen voor Duitsland en Spanje. Het gaat hierbij om caravans met een eigen kenteken, oftewel caravans zwaarder dan 750 kg. Gaat uw klant naar één van deze landen, dan dient uw klant twee groene kaarten mee te nemen, één voor de auto en één voor de caravan. De ‘tweede’ groene kaart voor Duitsland, Polen en Spanje is nodig na het invoeren van het kentekenregistratiesysteem voor caravans zwaarder dan 750 kg. In Nederland en de meeste andere Europese landen heeft uw klant geen aparte groene kaart nodig.”

In Nederland worden aanhangwagens en caravans (mee)verzekerd op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van het trekkende motorrijtuig. Er wordt één internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart) afgegeven. Hierop staat dan de code ‘AF’.

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig:

 • Het hele jaar in Nederland, België en Luxemburg. In Duitsland binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens;
 • Voor zes maanden aaneengesloten per jaar in de rest van Duitsland, alle andere landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee;
 • Tijdens het vervoer van uw caravan tussen landen die tot het verzekeringsgebied behoren.

Bereken de premie en vraag de verzekering aan