De V.v.E.

Een Vereniging Van Eigenaren heeft een aantal vastomlijnde taken. Het gezamenlijk onderhouden van de woningen maar ook het regelen van de opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is men als VVE vrij om aanvullende verzekeringen te sluiten, denk daarbij aan de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (eentje die nogal eens over het hoofd wordt gezien maar van wezenlijk belang kan zijn), de rechtsbijstandsverzekering en een glasverzekering.
Wordt uw VVE beheerd dan moet u er alert op zijn dat de VVE beheerder alleen kan adviseren omtrent de VVE verzekeringen als deze beheerder de daarvoor benodigde WFT-diploma’s heeft gehaald en een AFM vergunning heeft gekregen. Checkt u dit alvorens u een beheerder voor uw VVE aanstelt. Wordt u als VVE liever bijgestaan door een onafhankelijke tussenpersoon dan maken wij graag een afspraak met u.
Neemt u dan contact op via mail (info@saurwalt.nl) of telefonisch (070-3115522).

Natuurlijk regelt u alles in privé voor wat betreft de zaken die alleen u betreffen. Zoals de inboedelverzekering, uw eigen aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering.

Kijkt u ook naar uw reisverzekering en autoverzekering! Ook voor die dekkingen kunnen wij u bijstaan.