Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Ondernemers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld. De hierbij geclaimde bedragen kunnen tot grote hoogtes oplopen. Dergelijke bedragen kunnen een flinke aanslag doen op het bedrijfskapitaal.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van een foutieve handeling van uw klant of diens medewerkers. De AVB dekt schade aan personen, schade aan zaken en de schade die daaruit voortvloeit.

Het aansprakelijkheidsrisico voor bedrijven wordt steeds groter. Een kleine fout van een werknemer kan grote gevolgen hebben voor een werkgever. De werkgever is aansprakelijk voor ongevallen op het werk en beroepsziekten. Daarnaast wordt de consument claimbewuster, daarin gesteund door rechtspraak en wetgeving. Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is dan ook absoluut noodzakelijk.

De verschillende vormen van aansprakelijkheid:

Algemene aansprakelijkheid: schade die door verzekerde zelf of door personeel van verzekerde wordt veroorzaakt tijdens uitvoering van werkzaamheden
werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes
risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is.

Maatwerk oplossingen zijn mogelijk.

Gezien het feit dat advisering in bedrijfsverzekeringen maatwerk is, is het erg moeilijk om direct on-line een offerte te verstrekken. Wij verzoeken u dan ook om het volgende formulier in te vullen zodat wij u de gerichte informatie kunnen toesturen en eventueel een gerichte berekening kunnen maken.

Aanvraag- / offerteformulier