Saurwalt & Partners werkt samen met Arbo Concern, een fullservice middelgrote arbodienst, gecertificeerd en landelijk dekkend. Het daadwerkelijk opbouwen van een goede relatie met de klanten is natuurlijk vanzelfsprekend. Arbo Concern is in 1996 ontstaan door een samenwerking van werkgevers, uit onvrede over hun toenmalige arbodienst. Ze wilden een arbodienst creëren met goede bereikbaarheid, een pro-actieve en persoonlijke aanpak. Een arbodienst die ook de kant van de werkgever belicht zodat er een objectief en eerlijk beeld wordt geschetst waarbij uw medewerker niet langer dan noodzakelijk uit het arbeidsproces afwezig is. EN dat is gelukt: optimale bereikbaarheid, uw eigen contactpersoon, vaste bedrijfs- arts, pragmatische rapportages, heldere communicatie en minder verzuim. Eindelijk profijt van uw arbodienst!

Wanneer u meer informatie wilt, neem dan contact met ons op.

Download de Brochure Arbo Concern 2020