Bestuurdersaansprakelijkheid

De Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekerden tegen de geldelijke gevolgen van persoonlijke aanspraken.Een ondernemende geest kan u duur komen te staan. Om de continuïteit en groei van uw bedrijf te waarborgen, blijft u – zonder de door ervaring verkregen voorzichtigheid uit het oog te verliezen – zoeken naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen en nieuwe uitdagingen. De durf om risico’s te nemen, is daaraan inherent. Om die risico’s draait het nu. Zolang die omgezet worden in riante resultaten is er niets aan de hand. Maar vallen de resultaten tegen – door welke oorzaak, van binnenuit of van buitenaf ook – dan is de kritiek niet van de lucht. Bestuurders en commissarissen van de onderneming krijgen dan te horen dat zij hun taak niet ‘naar behoren’ zouden hebben vervuld.

Ondernemers dragen kortom een grote verantwoordelijkheid die sinds de invoering van de 2e en 3e Misbruikwet nog eens is verzwaard. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals economische veranderingen en een kritischere en claimbewustere opstelling van de consument, hebben geleid tot deze scherpere wetgeving op het gebied van de persoonlijke aansprakelijkheid. En daardoor kan uw ondernemende geest u voortaan ook privé duur komen te staan.
U bent persoonlijk aansprakelijk!

Door wie kunt u aansprakelijk worden gesteld?
In de eerste plaats door de rechtspersoon zelf, de N.V., B.V., coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij waarvan u bestuurder of commissaris bent. Want u dient ‘naar behoren’ te functioneren, zoals het een goed bestuurder betaamt. Aandeelhouders hebben eveneens de mogelijkheid om hun eventuele schade op een bestuurder of commissaris te verhalen. Ook werknemers kunnen aanspraken instellen evenals derden, zoals leveranciers en afnemers. En niet in de laatste plaats kan de curator bij een faillissement een bestuurder of commissaris persoonlijk aansprakelijk stellen. De laatste jaren wordt er van de curator een steeds lichtere bewijslast geëist, terwijl die van de bestuurder en commissaris juist is verzwaard.

Waarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld?
• onbehoorlijke taakvervulling
• misleidende jaarrekening
• misleidende prospectus
• onrechtmatig handelen of nalaten
• kennelijk onbehoorlijk bestuur

Voor wie is de BCA Polis bestemd?
De BCA Polis van de BCA Pool is een verzekering voor alle bestuurders en commissarissen, die op dit moment in functie of afgetreden of nog te benoemen zijn. Ook functionarissen die niet direct tot de bestuurders of commissarissen worden gerekend, maar daar wel mee gelijk te stellen zijn, worden meeverzekerd. Bij veel grote bedrijven behoort de BCA Polis tot een vast onderdeel van het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bereken hier uw premie en/of vraag de verzekering voor:

Bestuurdersaansprakelijkheid voor B.V.’s

Bestuurderaansprakelijkheid voor Verenigingen en Stichtingen

Bestuurdersaansprakelijkheid voor V.V.E.’s