Saurwalt & Partners heeft voor haar vaste relaties een collectief autocontract met goede voorwaarden en gunstige premies. Kijk of uw auto in aanmerking komt voor dit gunstige contract.
Elke polishouder verwacht van zijn motorrijtuigverzekering drie dingen: een goede bescherming, een prima schaderegeling en een redelijke prijs. Door prijs en kwaliteit van de diverse verzekeraars met elkaar te vergelijken proberen wij de optimale verhouding voor u te vinden.

Motorrijtuigenverzekeringen kennen doorgaans de volgende dekkingsvarianten:

  1. Wettelijke Aansprakelijkheid. De verzekerde som is meestal EUR 2.500.000,-. Er geldt geen eigen risico.
  2. W.A.- met beperkt Cascoverzekering. Naast aansprakelijkheid wordt ook oa diefstal en brand meeverzekerd . Accessoires, evenals radio, zijn meestal tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Vaak is op het Cascogedeelte van deze polis een eigen risico van toepassing.
  3. W.A.- met volledige Cascoverzekering. De auto is verzekerd tegen elk van buiten komend onheil. De radio en andere accessoires zijn meeverzekerd tot een bepaald bedrag. Voor nieuwe auto’s geldt vaak de eerste 2 of 3 jaar een nieuwwaardeclausule.

Wilt u weten wat de premie en korting zijn van de collectieve autoverzekering? Neemt u dan contact met ons op, tel. 070 – 3 11 55 22.