Evenementenverzekering

Alles onder controle: ook de risico’s

Het organiseren van evenementen brengt altijd financiële risico’s met zich mee.
Niet alleen grote evenementen als het North Sea Jazzfestival, Parkpop of de
City Pier City loop, maar ook de jaarlijks terugkerende intocht van Sint Nicolaas, een jubileum, bruiloft of een verjaardagsfeest. Met de Evenementenverzekering kunt u deze risico’s afdekken.

Evenement

Waarvoor bent u verzekerd?
De Evenementenverzekering is een combinatie van verschillende dekkingsvormen waarbij u kan kiezen uit de volgende rubrieken:

Aansprakelijkheid
Vergoeding van de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid. Zowel voor zaak- als personenschade. Dekking van schade aan het gebouw waarin het evenement plaatsvindt kunt u meeverzekeren.

Onkosten
Vergoeding van de (on)kosten als het evenement buiten zijn wil wordt afgelast, onderbroken, voortijdig beëindigd of uitgesteld.

Ongevallen
Bedoeld voor de medewerkers of vrijwilligers van de organisatie. Vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit. U heeft de keuze uit:

 • € 2.500,- bij overlijden / € 25.000,- bij blijvende invaliditeit (100%)
 • € 5.000,- bij overlijden / € 50.000,- bij blijvende invaliditeit (100%)

Casco
Verlies van of beschadiging aan zaken van tijdens transport en verblijf. U heeft de keuze uit 2 dekkingen:

 • Uitgebreide dekking Materiële schade aan de verzekerde zaken ongeacht door welke oorzaak ontstaan Diefstal, vermissing en/of zoekraken van de verzekerde zaken na braak aan afgesloten ruimte en/of vervoermiddel
 • Beperkte dekking Brand, storm, diefstal na braak en/of ongeval tijdens vervoer

Voor beide dekkingen geldt:
Bij evenementen die niet plaatsvinden in een steen/hard pand, moet het weersinvloedenrisico ten minste 10 dagen voor aanvang van de dekkingsperiode van het evenement worden aangevraagd.

Extreme weersinvloeden
Vergoeding van de (on)kosten als het evenement buiten zijn wil wordt afgelast, onderbroken, voortijdig beëindigd of uitgesteld, als gevolg van extreme weersinvloeden.

 • Alleen mogelijk in combinatie met de Rubriek Onkosten
 • Ten minste 10 dagen voor aanvang van de dekkingsperiode van het evenement afsluiten

Geld
Dekking tegen verlies en diefstal van geld:

 • Geld van de organisatie van het evenement, of geld waarvoor men als organisator verantwoordelijk is
 • Tijdens het vervoer, mits onder handbereik van de persoon die het vervoert
 • Op de locatie van het evenement na afpersing, diefstal na braak, diefstal met geweldpleging en brand
 • Ook als er sprake is van vals geld

Waarvoor bent u niet verzekerd?
U bent niet verzekerd voor schade door:

 • Opzet of roekeloosheid
 • Molest

Daarnaast zijn er per rubriek nog specifieke uitsluitingen opgenomen.

 

Vraag hier on-line een offerte aan voor een eenmalig evenement

Download hier het aanvraagformulier voor een doorlopende Evenementenverzekering

Download hier de Productkaart Evenementenverzekering

Download hier de Alg. Polisvoorwaarden Evenementenverzekering

Heeft u toch nog vragen over de invulling van het formulier, neemt u dan contact met ons op, tel. nr. 070-3115522