Verzekeringsnemer is uiteraard zuinig op zijn Oldtimer en wil hem goed verzekeren. Dat kan met de Oldtimerverzekering van de Europeesche. Wanneer de Oldtimer uitsluitend recreatief en/of hobbymatig wordt gebruikt, komt deze in aanmerking voor de Oldtimerverzekering. Dat blijkt onder meer uit het beperkte aantal kilometers per jaar (maximaal 7.500 km) en uit het feit dat verzekeringsnemer een andere auto heeft voor dagelijks gebruik. De Oldtimerverzekering voldoet volledig aan alle wensen van de FEHAC.

De Oldtimerverzekering is alleen bestemd voor personenauto’s vanaf 25 jaar en ouder, waarvan reeds een merkenclub bestaat en die als verzamelobject kunnen worden aangemerkt en (ter indicatie) waarvan de huidige waarde het niveau benadert van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Er moet sprake zijn van uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik en de oldtimer mag niet bestemd zijn voor dagelijks verkeer.

Bij ander gebruik, bijvoorbeeld bij woon-/werkverkeer, is de reguliere autoverzekering van toepassing. Vandaar dat het jaarkilometrage beperkt is tot maximaal 7.500.

Voor Klassieke personenauto’s kent de Europeesche de volgende verzekeringsmogelijkheden:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid, inclusief hulpverlening Nederland)
WA en Beperkt Casco (niet voor veteranen)
WA en Volledig Casco
De Klassiekerverzekering kan worden uitgebreid met:

Hulpverlening Europa
Ongevallen inzittenden
Verhaal service-extra
Rechtsbijstand

Wettelijk aansprakelijkheid
Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- maximaal per gebeurtenis en voor letselschade € 5.600.000,-.

Uiteraard bestaat altijd recht op uitgebreide hulpverlening in Nederland bij pech, ziekte of ongeval.

Beperkt casco
De Beperkt cascoverzekering verzekert de klassieker tegen een aantal belangrijke risico’s zoals brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade tijdens transport en verduistering;
Eigen risico: € 130,-.

Volledig casco
De Volledig cascoverzekering gaat nog een stap verder door ook dekking te bieden voor risico’s als botsen, slippen, te water/van de weg raken en kwaadwillige beschadiging;
Eigen risico: € 130,-.

Verhoging zekerheidsstelling
Met ingang van 1 mei 2009 is de zekerheidsstelling voor oldtimers verhoogd van € 12.500 naar € 50.000

Verzekeringsgebied
Alle landen vermeld op de groene kaart behalve landen die zijn doorgestreept. LET OP: Iran (IR) dient op de groene kaart doorgehaald te worden.

Bereken hier uw premie