Saurwalt & Partners heeft voor haar klanten een samenwerking met het Letselschadebueau Flyct. Als klant van Saurwalt & Partners kunt u in bijna alle gevallen kosteloos gebruik maken van diensten van dit bureau.

 

 

U kunt bij letselschade kosten verhalen

Uw medewerker is door de schuld van een ander arbeidsongeschikt geraakt. Er zijn interessante verhaalmogelijkheden. Namelijk voor netto doorbetaald loon en de reïntegratie- en arbokosten.

Geld en tijd besparen
Als u uw verhaalactie aan ons uitbesteedt bespaart u tijd en geld. We zijn zeer ervaren en goed thuis in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. De interventiekosten bedragen slechts 15%. Die kosten worden conform onze algemene voorwaarden meegenomen in de claim en brengen wij u alleen bij een positief resultaat in rekening.

 

REKENVOORBEELD
Een medewerker is drie maanden arbeidsongeschikt door een ongeval buiten zijn schuld. Uit onze berekening blijkt dat de loonvordering € 6.000,- groot is. Onze honorering bedraagt 15%, wat dus neerkomt op € 900,-. We vorderen de claim bij de aansprakelijke partij. Die betaalt de verhaalbare schade uit aan het bedrijf van de werknemer en vergoedt een deel van onze kosten, namelijk € 200,-. Deze verhaalactie levert de onderneming € 6.000,- op en kost maar € 700,-.Bril_Boek

 

WE STAAN OOK KLAAR VOOR UW WERKNEMER
Naast het verhalen van uw loonschade kunnen onze specialisten, waaronder arbeidsdeskundigen, ook de letselschade van uw werknemer verhalen. Wordt uw werknemer professioneel bijgestaan bij het verhalen van zijn persoonlijke schade, dan geeft dat rust en wordt het herstel bevorderd. Dat werkt positief op de terugkeer in het arbeidsproces.

 

MEER WETEN?
Flyct staat u graag met raad en daad terzijde. Vraag daarom vrijblijvend om meer informatie en bel 088-1004300 ! (lokaal tarief)