PRIVACY KAART

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide beschrijving kun je ons Privacy Statement downloaden en raadplegen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens i.v.m. financiële
  producten
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen)
 • Gegevens i.v.m. dienstverband

 

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

 • Adviseren en bemiddelen financieel product
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht)
 •  Relatiebeheer
 •  Uitvoeren overeenkomst financieel product
 • Marketingactiviteiten
 • Versturen nieuwsberichten

 

Wanneer mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

 

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 •  Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen
 • Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Hoe kun je controle uitoefenen op verwerking van jouw gegevens?

 • Informatie of wij gegevens van je verwerken
 • Aanpassing van gegevens
 • Inzage in jouw gegevens
 • Beperking van gegevens
 • Bezwaar tegen gebruik gegevens
 • Wissen van gegevens
 • Overdracht van gegevens

 

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wat moet je nog meer weten?

 • Wijzigingen van de privacy statement: op onze website vind je altijd het meest actuele statement.
 • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

 • Saurwalt & Partners, Assurantiën
 • Schenkkade 50-K, 2595 AR Den Haag
 • 070 – 3 11 55 22
 • info@saurwalt.nl
 • www.helderinadvies.nl

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.