Rechtsbijstand Bedrijven

De regelgeving in de samenleving wordt steeds ingewikkelder. De kans dat een ondernemer in conflict komt met de overheid of een andere partij, neemt hierdoor toe. Veelal is dan juridische bijstand noodzakelijk.

De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven kunt u ondernemen met juridische zekerheid.
De Rechtsbijstandsverzekering Bedrijven biedt professionele ondersteuning bij juridische geschillen. In geval van bijvoorbeeld geschillen met werknemers, leveranciers of de overheid bestaat het recht op juridische adviezen. Rechtshulp is kostbaar en tijdrovend. Een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt dekking voor deze rechtshulp en dekt de kosten van rechtshulp waar nodig (onder kosten van rechtshulp worden ook verstaan evt. deskundigenkosten, gerechtskosten en zelfs een proceskostenveroordeling bij verlies van een procedure)

Uitsluitingen
In een aantal gevallen kunt u geen beroep doen op deze verzekering:

  1. Er zijn enkele onvermijdelijke uitsluitingen, zoals financieel onvermogen of faillissement van de verzekerde, fiscaal recht en vermogensbeheer (zoals exploitatie van onroerende zaken), alsmede.
  2. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, kunt u de eerste drie maanden geen beroep doen op de polis. Er is wél onmiddellijke dekking als het gaat om verhaals- of strafrechtsbijstand of een geschil over een schriftelijke overeenkomst die tot stand is gekomen na het afsluiten van de verzekering.
  3. Voor statutair directeuren en bij onteigeningszaken geldt een wachttermijn van twaalf maanden.

Gezien het feit dat advisering in bedrijfsverzekeringen maatwerk is, is het erg moeilijk om direct on-line een offerte te verstrekken. Wij verzoeken u dan ook om het volgende formulier in te vullen zodat wij u de gerichte informatie kunnen toesturen en eventueel een gerichte berekening kunnen maken.

 

Vraag on-line informatie aan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie