Saurwalt & Partners heeft voor haar klanten een samenwerking met het Letselschadebueau Flyct. Als klant van Saurwalt & Partners kunt u in bijna alle gevallen kosteloos gebruik maken van diensten van dit bureau.

U heeft recht op hulp

Na een ongeluk staat uw leven op z n kop. Uw herstel en de medische behandelingen vergen veel van uw tijd en energie. Er komt veel op u af en u heeft begrijpelijke vragen, zoals:

  • wanneer kan ik weer aan het werk?
  • wie gaat het huishouden doen?
  • hoe regel ik de kinderopvang?
  • hoe zit het met m n eigen risico?

U heeft recht op hulp als iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeluk. Flyct verleent u deze hulp. Zij ondersteunen u met het aansprakelijk stellen van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor uw letsel. Als er een discussie over de aansprakelijkheid ontstaat, zullen zij die voor u voeren. Als het nodig is, verzamelen ze informatie over uw letsel bij uw artsen. En ondersteunen u bij alle andere zaken die geregeld moeten worden.

Tips in geval van schade

  • Stel uw rechten veilig en laat zo snel mogelijk een dossier aanleggen.
  • Laat uw letsel regelmatig beoordelen door een arts.
  • Noteer kosten en bewaar bewijsstukken, zoals bonnen en facturen.
  • Ga nooit akkoord met voorstellen van de verzekeraar zonder overleg met uw persoonlijke belangenbehartiger.
  • Laat het contact met de verzekeraar over aan uw belangenbehartiger.

MEER WETEN?
Vraag vrijblijvend om meer informatie en bel 070-3115522.