De werknemersschadeverzekering

De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers.

De werknemers-schadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De verplichting van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel.

Waarom een werknemersschadeverzekering?

Een verzekeraar ontwikkelde deze nieuwe aanvullende verzekeringsvorm in antwoord op uitspraken van de Hoge Raad. De WSV dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen dan wel andere activiteiten specifiek verzekerd zijn. Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij vaak aan dat het past bij goed werkgeverschap een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten, die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval.

Voordelen van de werknemersschadeverzekering

 

  • De WSV biedt dekking als er sprake is van een werkgerelateerd ongeval. Een verzekeraar verruimde het begrip ongeval fors.
  • De WSV vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de geleden schade en geen vooraf vastgestelde som conform de Gliedertaxe.
  • Bij de WSV hoeft aansprakelijkheid niet te worden aangetoond voor een uitkering onder de verzekering.
  • De WSV overlapt niet met de standaard AVB. Er kan dubbele dekking zijn met andere onvolledige verzekeringsproducten, die zijn dan overbodig.
  • De WSV heeft nog een extra service: indien niet duidelijk is of een schade gedekt is op de AVB of WSV, betaalt de WSV de schade en wordt de schade middels een akte van cessie verhaald op de AVB-verzekeraar.
  • De WSV voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
  • De WSV geldt voor situaties die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden zodat de werkgever zich niet steeds hoeft af te vragen of een ongeval tijdens een bedrijfsreis of andere activiteit wel specifiek verzekerd is.

Informatie aanvragen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie